Stiri

Claudiu Ciprian Tănăsescu - despre răspândirea tuberculozei rezistente la medicamente

Postat la 2013-09-03

Eurodeputatul PSD Claudiu Ciprian Tănăsescu a adresat o intrebare scrisa Comisiei Europene cu privire la raspandirea alarmanta a cazurilor de tuberculoza rezistenta la medicamente in zona europeana. Raspunsul in numele Comisiei europene a venit din partea comisarului european pentru sanatate si protectia consumatorilor Tonio Borg. Comisia nu a putut oferi un raspuns concret cu privire la solicitarea eurodeputatului de a avea o estimare a numarului cetatenilor europeni care vor fi afectati de TB/MDR TB in 10 ani, in contextul cresterii ratei de imbolnaviri cu TB sau MDR TB. În condițiile în care Comisia Europeană sprijină combaterea TB mai ales prin contribuții la Fondul global de luptă împotriva HIV/SIDA, tuberculozei și malariei (FGSTM), dar FGSTM este într-un proces de transfer din Europa spre alte regiuni, eurodeputatul a dorit sa stie cum anume intenționează Comisia să abordeze epidemia din ce în ce mai mare de TB-RM în Europa. Comisia a indicat doar importanta serviciilor nationale de sanatate in lupta cu TB si MDR TB. "Organizarea serviciilor de sănătate, incluzând gestionarea intervențiilor de combatere a TB, ține de competența guvernelor naționale. Atât fondurile structurale și regionale ale UE, cât și instrumentele de preaderare și instrumentele europene de vecinătate ar putea fi utilizate pentru combaterea tuberculozei multirezistente la medicamente (MDR-TB) dacă țările beneficiare acordă prioritate acestui lucru. Alte posibilități de finanțare sunt oferite de Programul în domeniul sănătății și de Al șaptelea program-cadru pentru activități de cercetare și de dezvoltare tehnologică (PC7), incluzând posibila acordare de sprijin din partea Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, a Organizației Mondiale a Sănătății și a Parteneriatului Stop TB, care pun un mare accent pe necesitatea de a viza populațiile marginalizate". Din pacate in opinia Comisiei cea mai eficienta masura de combatere a raspandirii MDR TB se limiteaza la masurile luate la nivel national in statele UE."Pentru a combate răspândirea tuberculozei este esențial, pe de-o parte, să se consolideze sistemele de sănătate, astfel încât toți pacienții bolnavi de tuberculoză din UE să beneficieze de un tratament corespunzător și, pe de altă parte, să se vizeze acele sectoare vulnerabile ale societății care sunt cele mai afectate." In aceeasi ordine de idei si "bugetul disponibil pentru prevenirea și tratarea tuberculozei este o chestiune care depinde de stabilirea priorităților la nivel național, precum și de alegerea celui mai adecvat instrument financiar". La solicitarea eurodeputatului PSD, Comisia Europeana a indicat care sunt programele utilizate si rolul fondurilor europene in lupta cu MDR TB."Cercetarea în domeniul tuberculozei este unul dintre domeniile prioritare ale PC7. 49 de proiecte sunt finanțate, UE contribuind cu peste 108 milioane EUR. Tuberculoza multirezistentă la medicamente (MDR-TB) și tuberculoza extensiv rezistentă la medicamente (XDR-TB) au fost, de asemenea, abordate în mod specific, inclusiv prin proiectul „Pan-European network for the study and clinical management of drug resistant tuberculosis” („Rețeaua paneuropeană pentru studiul și gestionarea clinică a tuberculozei rezistente la medicamente”, proiect în valoare de 11 milioane EUR) și prin proiectul „Development of a two-approach plate system for the fast and simultaneous detection of MDR and XDR M. tuberculosis” („Dezvoltarea unui sistem pe bază de plăci, cu abordare dublă, pentru detectarea rapidă și simultană a Mycobacterium tuberculosis MDR și XDR”, proiect în valoare de 2,7 milioane EUR)".